Образац ПРИЈАВЕ за учешће у пројекту „БАЛКАНСКИ СКОК ПРИЈАТЕЉСТВА – 2023.“ на спортском аеродрому „Лисичји Јарак“, од 16. – 21. маја 2023. године.

НАПОМЕНА: Поља са звездицом * су ОБАВЕЗНА

КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 1. МАЈ ОВЕ ГОДИНЕ ДО 12 САТИ.

ПОСЛЕ ИСТЕКА РОКА НЕМА НОВИХ ПРИЈАВА!

Када пошаљете пријаву на Ваш мејл ће стићи потврда о успешности слања исте. Ако у INBOX-у не видите потврду проверите Ваш SPAM (непожељна пошта) мејл преградак.

  Основни подаци

  Презиме *

  Име *

  Матични број(ЈМБГ) *

  Број личне карте/пасоша *

  Адреса (улица и број) *

  Поштански број *

  Место (град - село) *

  Општина *

  Држава *

  Адреса е-поште *

  Телефон *

  Класа лекарског уверења

  Лекарско уверење важи до

  Број возачке дозволе

  Возачка дозвола важи до

  Падобрански клуб чији сте члан

  Падобранска дозвола - број и категорија

  Главни падобран - тип

  Резервни падобран - тип

  Аутомат - тип

  Број скокова укупно *

  Број скокова задњих 12 месеци *

  Број скокова задњих 90 дана *

  Број скокова "на слободно" *

  Број скокова "на слободно" задњих 12 месеци *

  Број скокова "на слободно" задњих 90 дана *

  Број скокова "на гуртну" *

  Број скокова "на гуртну" задњих 12 месеци *

  Број скокова "на гуртну" задњих 90 дана *

  Број сати у ваздушном тунелу

  Највећа ФС формација

  Највећа ФС формација задњих 12 месеци

  Број полисе осигурања

  НАПОМЕНА

  Последњи падобрански скок "на слободно" сам извршио дана:

  Остали подаци

  Пријављујем се за

  Падобрански скок „на гуртну“Падобрански скок „на слободно“

  Желим резервацију смештаја у хотелу „Тара“ по важећем ценовнику

  ДаНе

  Желим бесплатан смештај у војничком шатору на
  спортском аеродрому „Лисичји Јарак“:

  ДаНе

  Желим да ми буде обезбеђен ручак на спортском аеродрому „Лисичји Јарак“ по важећем ценовнику

  ДаНе

  Желим да учествујем на завршној вечери и дружењу 19. маја 2023. по важећем ценовнику

  ДаНе

  Ваша порука за нас

  Својим потписом на овој пријави са пуном одговорношћу изјављујем да прихватам да учествујем у пројекту „БАЛКАНСКИ СКОК ПРИЈАТЕЉСТВА – 2023.“, под условима и уз обавезе које су наведене у позиву,  да су наведени подаци у пријави тачни, да испуњавам услове предвиђене Правилником о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС“, бр. 110/2014, да ћу током у пројекта „БАЛКАНСКИ СКОК ПРИЈАТЕЉСТВА – 2023.“ користити прописану опрему и да поседујем важећу падобранску дозволу или возачку дозволу и документацију.

  Својим потписом на овој пријави за учешће у пројекту „БАЛКАНСКИ СКОК ПРИЈАТЕЉСТВА – 2023.“ преузимам на себе одговорност и ризик при извођењу скокова и изјављујем да у случају незгоде или удеса у току извођења падобранских скокова нећу тражити обештећење од организатора, ВСС, МО и ВС.

  Рок за подношење пријаве је до 1. маја 2023. године.