Извод из Плана рада и обавештење о чланарини за 2016. годину

posted in: Вести | 0

Поштовани падобранци и падобранке, захваљујем Вам се на подршци и помоћи коју сте пружили клубу и желим Вам пуно здравља, среће, љубави, вере, наде и падобранских скокова у Новој 2016./7524. години. У Прилогу Вам достављам Извод из годишњег плана рада за 2016. годину, као и ОБАВЕШТЕЊЕ о динамици плаћања чланарине за 2016. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ (подсећање) за чланове падобранског клуба ветерана 63. падобранске бригаде „АРХИСТРАТИГ“:

Висина и динамика плаћања годишње чланарине за 2016.годину:

Сви чланови клуба су у обавези да плате чланарину за 2016. годину најдаље до 31. марта 2016.године у износу од 3000,00 динара (трихиљадединара), за редовне чланове и придружене чланове, на динарски (девизни) рачун клуба.

СБЕРБАНКА

ДИНАРСКИ РАЧУН: 285- 2085090000008 – 89 (РСД)

ДЕВИЗНИ РАЧУН: 285 – 2081209896365 – 36 (ЕУР).

Адреса: Иштвана Лакија 18, 11147 Београд.

Чланови који плате чланарину до 15.јануара 2016.године имају попуст у износу од 500,оо динара (петстотинадинара), тако да је чланарина 2500,оо динара (двехиљадепетстотинадинара), за редовне чланове и придружене чланове.

За плаћање по истеку рока из претходног става, чланарина се увећава 5% за сваки месец доцње.

Чланови које не измире чланарину до 31.03.2016.године, суспендују се из активног чланства Клуба, до уплате чланарине.

Чланови који не измире чланарину до 31.12.2016.године, искључују се из активног чланства Клуба.

Чланарина Клуба за Ваздухопловни савез Србије износи 18.000,оо (осамнаестхиљададинара).

Спортска чланарина за регистрацију спортиста и судија у Ваздухопловном савезу Србије:

ВСС је утврдио висину индивидуалне спортске чланарине за регистрацију спортиста (такмичарска дозвола) за 2016.годину, која износи:

1) За такмичарске дозволе, које се издају јуниорима и женама у свим ваздухопловним спортовима – 1.000,00 динара.

2) За такмичарске дозволе, које се издају сениорима у свим ваздухопловним спортовима – 1.800,00 динара.

3) Имаоци важеће такмичарске дозволе, за издавање друге такмичарске дозволе из неког другог ваздухопловног спорта плаћају накнаду од 500 динара.

С поштовањем и плаво небо

Ненад Кузмановић Кузма