Образац ПРИЈАВЕ за учешће у пројекту „БУДИ И ТИ ПАДОБРАНАЦ – 2021.“ на спортском аеродрому „Лисичји Јарак“ и „Ечка“, од 1. августа до 30. новембра 2021. године.

НАПОМЕНА: Поља са звездицом * су ОБАВЕЗНА

КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 15. АВГУСТ ОВЕ ГОДИНЕ ДО 12 САТИ.

ПОСЛЕ ИСТЕКА РОКА НЕМА НОВИХ ПРИЈАВА!

Када пошаљете пријаву на Ваш мејл ће стићи потврда о успешности слања исте. Ако у INBOX-у не видите потврду проверите Ваш SPAM (непожељна пошта) мејл преградак.

  Основни подаци

  Презиме*

  Име*

  Матични број(ЈМБГ)*

  Број личне карте/пасоша *

  Адреса (улица и број) *

  Поштански број *

  Место (град - село)*

  Општина*

  Држава*

  Адреса е-поште *

  Телефон

  Класа лекарског уверења

  Лекарско уверење важи до

  Број возачке дозволе

  Возачка дозвола важи до

  Падобрански клуб чији сте члан

  Падобранска дозвола - број и категорија

  Главни падобран - тип

  Резервни падобран - тип

  Аутомат - тип

  Број скокова укупно

  Број скокова задњих 12 месеци

  Број скокова задњих 90 дана

  Број скокова "на слободно"

  Број скокова "на слободно" задњих 12 месеци

  Број скокова "на слободно" задњих 90 дана

  Број скокова "на гуртну"

  Број скокова "на гуртну" задњих 12 месеци

  Број скокова "на гуртну" задњих 90 дана

  Број сати у ваздушном тунелу

  Највећа ФС формација

  Највећа ФС формација задњих 12 месеци

  Број полисе осигурања

  НАПОМЕНА

  Последњи падобрански скок "на слободно" сам извршио дана:

  Остали подаци

  Ваша порука за нас

  Својим потписом на овој пријави са пуном одговорношћу изјављујем да прихватам да учествујем у пројекту „БУДИ И ТИ ПАДОБРАНАЦ – 2021.“, под условима и уз обавезе које су наведене у позиву,  да су наведени подаци у пријави тачни, да испуњавам услове предвиђене Правилником о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС“, бр. 110/2014, да ћу током у пројекта „БУДИ И ТИ ПАДОБРАНАЦ – 2021.“ користити прописану опрему и да поседујем важећу падобранску дозволу и документацију.

  Својим потписом на овој пријави за учешће у пројекту „БУДИ И ТИ ПАДОБРАНАЦ – 2021.“ преузимам на себе одговорност и ризик при извођењу скокова и изјављујем да у случају незгоде или удеса у току извођења падобранских скокова нећу тражити обештећење од организатора, ВСС, МО и ВС.

  Рок за подношење пријаве је до 15. август 2021. године.