ВИСИНА И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

posted in: Вести | 0

ОБАВЕШТЕЊЕ
за чланове падобранског клуба ветерана 63. падобранске бригаде „АРХИСТРАТИГ“


Сви чланови клуба су у обавези да плате чланарину за 2020. годину, најкасније до 31. марта 2020. године у износу од 5.000,00 динара (петхиљададинара).
Чланови клуба који плате чланарину до 14. јануара 2020. године, имају попуст у износу од 1.500,00 динара (хиљадупетстодинара), тако да је чланарина 3.500,00 динара (трихиљадепетстодинара), на динарски рачун клуба и/или 35 Евра (на девизни) рачун клуба:
СБЕРБАНКА
ДИНАРСКИ РАЧУН: 285 – 2085090000008 – 89 (РСД)
ДЕВИЗНИ РАЧУН: 285-2081209896365-36 (ЕUR); IBAN: 35285208120989636536 Конто: 5000023
Адреса: Милоша Зечевића 8/9, 11000 Београд.
Позив на број: Ваш ЈМБГ

Чланови који не измире чланарину до 31. 03. 2020. године, суспендују се из активног чланства Клуба.
Чланови који не измире чланарину до 31. 12. 2020. године, искључују се из активног чланства Клуба.
Чланарина Клуба Ваздухопловном савеу Србије износи 18.000,00 (осамнаестхиљададинара).
Спортска чланарина за регистрацију спортиста и судија у Ваздухопловном савезу Србије:
ВСС је утврдио висину индивидуалне спортске чланарине за регистрацију спортиста (такмичарска дозвола) за 2020. годину, као и дозволе за такмичарску 2020. сезону која износи:
1) За такмичарске дозволе, које се издају јуниорима и женама у свим ваздухопловним спортовима – 1.000,00 динара.
2) За такмичарске дозволе, које се издају сениорима у свим ваздухопловним спортовима – 1.800,00 динара.
3) Имаоци важеће такмичарске дозволе, за издавање друге такмичарске дозволе из неког другог ваздухопловног спорта плаћају накнаду од 500 динара.
Чланови који нису платили чланарину до краја 2019. године, аутоматски се бришу из чланства.
С поштовањем, плаво небо и срећни предстојећи Божићни и Новогодишњи празници